σκλυρηνση κατα πλακας feldenkrais

Γνωρίζουμε ότι σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια εκφυλιστική χρόνια πάθηση η οποία επηρεάζει την μυελίνη των νευρώνων σε διαφορές περιοχές του εγκεφάλου. Η μυελίνη ουσιαστικά λειτουργεί σαν προστατευτική ουσία του άξονα του νευρώνα και βοηθά την αγωγιμότητα της νευρικής ώσης, κυρίως σε νευρικούς άξονες που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και στους οποίους η ταχύτητα μετάδοσης παίζει σημαντικό ρόλο. Οι άξονες των κινητικών νευρώνων είναι μέσα σε αυτούς που περιβάλλονται από μυελίνη και για αυτό παρατηρούνται τόσες κινητικές δυσχέρειες στην συμπτωματολογία της πάθησης.

 

Υπάρχουν 4 μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας στις οποίες παρατηρούνται κάποια κοινά συμπτώματα στους ασθενείς, παρόλο αυτά υπάρχουν και πολλές διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο. Κάποια συμπτώματα της πάθησης στα οποία μπορεί να βοηθήσει η μέθοδος Feldenkrais είναι προβλήματα με την ισορροπία, τη βάδιση, το στρες, το εύρος της κίνησης, τις συναισθηματικές αλλαγές, την κόπωση, τη σπαστικότητα, την αδυναμία, την αναπνοή, το τρέμουλο και στους σωματικούς πόνους.


 

Η μέθοδος Feldenkrais επιδρά στο νευρικό σύστημα το οποίο επηρεάζεται από την πάθηση. Είναι βασισμένη πάνω στις αρχές της νευροπλαστικότητας, την ικανότητά  δηλαδή του εγκεφάλου να αλλάζει και να δημιουργεί νέες νευρωνικές συνδέσεις μέσα από τη μάθηση και τη βιωματική εμπειρία. Η μέθοδος αξιοποιώντας αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου καταφέρνει σε ένα βαθμό να ξεπερνά κάποιους περιορισμούς που δημιουργούνται από τη σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά και άλλες νευρολογικές παθήσεις.

 

Η μέθοδος επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον τρόπο δράσης (κίνηση- αισθήσεις- σκέψη- συναισθήματα) μέσα από μια μαθησιακή διαδικασία που συμπεριλαμβάνει συνειδητή κινητική εξερεύνηση διαφόρων καθημερινών λειτουργιών του σώματος π.χ βάδιση, πως σηκώνομαι από μια καρέκλα ή το πάτωμα, το ανέβασμα και κατέβασμα μιας σκάλας. Τα μαθήματα γίνονται κυρίως στο πάτωμα και αποτελούνται από λεκτικά καθοδηγούμενες κινητικές ακολουθίες  οι οποίες είναι ήπιες, γίνονται αργά και συνειδητά και μέσω των οποίον το νευρικό σύστημα επανεκπαιδεύεται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκλεπτύνεται η κιναίσθηση, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ακούσετε- αισθανθείτε καλύτερα το σώμα σας , να αντιληφθείτε μικρές διαφοροποιήσεις και να κάνετε καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του, ώστε να σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε τις ανάλογες προσαρμογές προς την βέλτιστη κατεύθυνση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χρόνιες παθήσεις μιας και οδηγεί στην αυτορρύθμιση.

Η συνειδητοποίηση του πως χρησιμοποιείτε το σώμα σας αλλά και η δομή των μαθημάτων βοηθά τη δημιουργία νέων κινητικών μοτίβων και τη συμπλήρωση του κιναισθητικού ‘’χάρτη’’ μέσα στον εγκέφαλο, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας της πάθησης αποκτά όλο και περισσότερα ‘’τυφλά’’ σημεία. Με αυτόν τον τρόπο ανακτάται η αίσθηση του σώματος.

Όλοι έχουμε τη δυνατότητα μάθησης και βελτίωσης, είναι όμως πιο επιτακτική η ανάγκη  στις χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις να μπορεί ο άνθρωπος να ακούει το σώμα του, να έχει κιναίσθηση και διάκριση. Αυτό θα τον βοηθήσει  να παρατηρεί τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει και να το αλλάζει και τι είναι αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει, ώστε να το αποδέχεται, αλλά και να έχει και διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Επίσης όταν ακούμε το σώμα μας, μας δίνονται επιλογές, μπορούμε να υιοθετήσουμε μία ”βίαιη” στάση απέναντι του πηγαίνοντας κόντρα σε αυτό ή να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο,να σεβαστουμε και να αποδεχτουμε τις δυνατότητες του τη συγκεκριμένη στιγμή. Η εκλέπτυνση της κιναίσθησης μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε ολό και πιο λεπτοφυείς διαφορές μεταξύ ποιοτήτων στην κίνηση μας.

 


Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τα οφέλη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με Σκλήρυνση κατά πλάκας  από την μέθοδο Feldenkrais .Θα παρατηρήσετε ότι παρόλο που είναι δοσμένα χωριστά το ένα από το άλλο στην ουσία είναι αλληλένδετα. Κανένα δεν μπορεί να υπάρξει από μόνο του μιας και  υπάρχει μια ολιστικότητα στην προσέγγιση.

 

  • Βάδιση & σπαστικότητα

Είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της πάθησης. Η έλλειψη συντονισμού της κίνησης , η κακή ισορροπία, η σπαστικότατα, η κούραση,οι σωματικοί πόνοι, το καθιστούν μια απαιτητική λειτουργία παρόλο που είναι πολύ σημαντική  στην καθημερινότητά μας. Μέσα από τα μαθήματα ανακαλύπτετε το δικό σας κινητικό μοτίβο και εξερευνάταε νέους πιο λειτουργικούς τρόπους χρήσης του σώματος που θα σας βοηθήσουν να κινείστε πιο ευχάριστα και εύκολα αναδιοργανώνοντας το νευρικό σας σύστημα.

 

 

  • Ισορροπία

Μέσα από την αναδιοργάνωση του μυοσκελετικού συστήματος και την δημιουργία νέων κινητικών μοτίβων βιώνετε πως η βελτίωση της ισορροπίας δεν έχει να κάνει τόσο με την δύναμη (εκτός αν ο μυικός τόνος και η μυική μάζα είναι πεσμένα) αλλά με τη στήριξη απο το σκελετό, έτσι λειτουργικά αποκτάτε εμπειρία μιας δυναμικής και όχι στατικής κατάστασης ισορροπίας.

 

  • Κούραση και έλλειψη δύναμης

Εδώ ο καταμερισμός του έργου σε όλο το σώμα παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η χρήση κυρίως των μεγάλων μυϊκών ομάδων για να παράγουν το έργο σε αντίθεση με την χρήση των μικρών αδύναμων μυϊκών ομάδων, η βελτίωση της λειτουργικότητας του σώματος βοηθά στο να κινούμαστε ευκολότερα καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Από μια άλλη οπτική γωνία η συναισθηματική κούραση λόγω των πόνων και την χρόνια φύση της πάθησης αντικατοπτρίζεται και στο σώμα.

 

  • Ευκαμψία

Η διεύρυνση του κινητικού ρεπερτορίου μέσα από τη δημιουργία νέων κινητικών μοτίβων βελτιώνει τη λειτουργικότητα του σώματος και έτσι έχουμε μεγαλύτερο εύρος και ευκολία  στην κίνηση.

 

  • Στρες

Στη μείωση του στρες και γενικότερα των εντάσεων βοηθά η ρύθμιση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος. Στη σκλήρυνση υπάρχει η τάση οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν περισσότερο το συμπαθητικό, το σύστημα της εγρήγορσης το οποίο σε χρόνια ενεργοποίηση τείνει να υπερδιεγειρεται(στρες). Με τη μέθοδο Feldenkrais βοηθάμε την εξισορρόπηση των 2 συστημάτων ώστε το συμπαθητικό να λάβει πιο ενεργό ρόλο. Ένας παράγοντας επίσης που αυξάνει το στρες είναι η ανασφάλεια που δημιουργείται από την έλλειψη κινητικής επάρκειας.

 

 

  • Συναισθηματικές αλλαγές

Η συνειδητή παρατήρηση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη διαδικασία εξερεύνησης των κινήσεων. Αυτή η δεξιότητα μας επιτρέπει να παραμένουμε στο παρόν. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να παρατηρούμε τη στιγμή που γίνετε η αλλαγή στη διάθεση μας να μείνουμε ήσυχα σε αυτή και όντας ανοιχτοί και δεκτικοί να αντιληφθούμε τί επιλογές έχουμε. Έτσι έχουμε ευελιξία και ανθεκτικότητα στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συναισθηματικές αλλαγές

 


Μέσα από τη βελτίωση όλων των παραπάνω και τη συμμετοχή σε μια ευχάριστη διαδικασία, την οποία ο κάθε μαθητής μπορεί κάθε φορά να προσαρμόσει πάνω του, μιας και  δεν απαιτεί αναπαραγωγή δοσμένων μοτίβων κίνησης, ο μαθητής αποκτά πάλι αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι μπορεί να βασιστεί  στο σώμα του, τον εαυτό του, μειώνοντας έτσι την ανασφάλεια που τα συμπτώματα του δημιουργούν.

 

Χρυσοβιτσινού Ευγενία

© 2016-2021 feldenkrais-athens.gr

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Weby Internet Marketing

Top
Ακολουθήστε μας: