Χρυσοβιτσινού Ευγενία

Πρακτικός Μεθόδου Feldenkrais

Η Χρυσοβιτσινού Ευγενία αποφοίτησε το 2002 από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1999 έχει εργαστεί ως προπονήτρια κολύμβησης, συγχρονισμένης κολύμβησης, και στον τομέα του fitness . Το 2004 άρχισε να ασχολείται με το Pilates, το οποίο διδάσκει έως και σήμερα. Στα μαθήματά της πάντα έδινε έμφαση στην βελτίωση της κιναίσθησης. Σκοπός της ήταν να καταστήσει ικανό τον μαθητή να αντιληφθεί τι είναι αυτό που κάνει, εάν έχει σχέση με αυτό που ήθελε να κάνει αρχικά και αν όχι, πώς να μπορέσει να κάνει τις ανάλογες αλλαγές ώστε να το πετύχει. Το 2008 ξεκίνησε την εκπαίδευση στην Feldenkrais μέθοδο στην Βιέννη, η οποία σε πρακτικό επίπεδο εμβαθύνει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα οποία έως τότε έδινε έμφαση. Στο Feldenkrais Institut of Vienna σπούδασε κοντά στους Jeremy Krauss, Carl Ginsburg, Myriam Pheffer, Luci Ginsburg, Aliza Stewart, Livia Calice, Mara de la Pergola πολλοί από τους οποίους ήταν μαθητές του Moshe Feldenkrais. Από το 2012-2016 συμμετείχε στο πρώτο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Feldenkrais στην Αθήνα ώς διερμηνέας. Το 2018-19 έκανε την εκπαίδευση Jeremy Krauss Aproach (JKA) για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Γερμανία. Από το 2018 εργάζεται ως trainer practitioner σε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις Feldenkrais στην Αυστρία. Ταυτόχρονα συνεχίζει να παρακολουθεί μετεκπαιδεύσεις στην μέθοδο Feldenkrais με διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές στο εξωτερικό πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες. Είναι μέλος του Αυστριακού επαγγελματικού συλλόγου Feldenkrais.Εχει επίσης ολοκληρώσει τριετή εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική.

logo-feldenkrais-method400x120