Η μέθοδος Feldenkrais είναι μια δυναμική προσέγγιση της υγείας, μάθησης και αυτοεξερεύνησης. Είναι μια βιωματική διαδικασία κατά την οποία “μαθαίνουμε πως να μαθαίνουμε”, εξερευνούμε δηλαδή τον προσωπικό μας τρόπο μάθησης.

Χρησιμοποιώντας σαν μέσω την κίνηση, κάνοντας δηλαδή ήπιες, συνειδητές,ευχάριστες κινήσεις ανακαλύπτετε τις καθημερινές σας συνήθειες περιοριστικές ή μη, με σκοπό να βρείτε νέους τρόπους δράσης και κίνησης .Έτσι όλοι ανεξαιρέτως ηλικίας μπορούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να γίνουν πιο ικανοί και να βελτιώσουν έτσι την ποιότητα της ζωής τους.

Με τη μέθοδο Feldenkrais δημιουργούνται νέα μοτίβα κίνησης, σκέψης, συναισθημάτων. Μέσα από την αρμονική ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση των παραπάνω στο σύστημα, βελτιώνεται η λειτουργικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ο Moshe Feldenkrais είχε βρει πρόσβαση σε αυτού του είδους την μάθηση η οποία προκαλεί αναμόρφωση του εγκεφάλου, φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο να χρησιμοποιεί όλο το δυναμικό του και να είναι πιο ικανός σε ότι κάνει .