Το Feldenkrais είναι μια μέθοδος μάθησης και αυτοβελτίωσης, κατανόησης του εαυτού μας σαν αυτόνομες οντότητες που έχουν την δυνατότητα για πρωτοφανή βελτίωση. Χρησιμοποιεί την έννοια της συνειδητοποίησης, ακούω δηλαδή τον εαυτό μου καθώς δρώ, έναν τρόπο ανατροφοδότησης καθώς λειτουργώ. Μέσα στα μαθήματα δημιουργείτε η δυνατότητα μάθησης χωρίς να παρακαμφθεί το σύστημα, προκαλώντας δηλαδή την συνειδητή…

© 2016-2021 feldenkrais-athens.gr

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Weby Internet Marketing

Top
Ακολουθήστε μας: